Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi
  Użytkownik Hasło
  Zapomniałeś hasła? Kliknij, by odzyskać hasło.
Nie masz konta? Zarejestruj się
 
 
       
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Sąd Polubowny

§ 1
Sąd Polubowny Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sądem Polubownym jest samodzielną jednostką organizacyjną Izby, niezależną w zakresie orzecznictwa od jej organów, powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania w trybie postępowania polubownego sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty, z zastrzeżeniem warunków zapisu na sąd polubowny w tych sprawach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, pomiędzy wszelkimi rodzajami podmiotów i osób, które uznają jego właściwość. Sąd Polubowny Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi działa na podstawie przepisów art.1154 - 1217 kodeksu postępowania cywilnego

§ 2
1. Rozstrzygnięciu przez Polubowny Sąd Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi podlegają spory o których mowa w § 1 między osobami fizycznymi i prawnymi, co, do których zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego zawarto zapis na sąd polubowny poddający ich rozstrzygnięcie przez Polubowny Sąd Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi.


Wiadomości / Aktualności 8 listopad 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 18 października 2017 - Klub Budowniczych Łodzi Unikalnej 4 października 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 6 września 2017r - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną 2 sierpnia 2017 r. - relacja I Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji - 18 września 2017r 2 sierpnia 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną 5 lipca 2017 r. - relacja 5 lipca 2017 - Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną Walne Zgromadzenie 21.06.2017 r. 7 czerwca 2017 - Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną temat "Łódź w istocie Fabryczna" 10 maja 2017 r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Uniklaną 26 kwietnia 2017 r - Spotkanie: Rewitalizacja - faza realizacji Klub Budowniczych Łodzi Unikalnej - 19 kwietnia 2017 5 kwietnia - Środy na Łąkowej, Budujemy Łódź Unikalną
© 2008 Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel./fax: 042 639 53 04
Adres e-mail: izbabud@lakowa11.lodz.pl
Realizacja projektu: espe.net.pl. Design & code: przeslakowski.com.