Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi
  Użytkownik Hasło
  Zapomniałeś hasła? Kliknij, by odzyskać hasło.
Nie masz konta? Zarejestruj się
 
 
       
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Sąd Polubowny

§ 1
Sąd Polubowny Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sądem Polubownym jest samodzielną jednostką organizacyjną Izby, niezależną w zakresie orzecznictwa od jej organów, powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania w trybie postępowania polubownego sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty, z zastrzeżeniem warunków zapisu na sąd polubowny w tych sprawach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, pomiędzy wszelkimi rodzajami podmiotów i osób, które uznają jego właściwość. Sąd Polubowny Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi działa na podstawie przepisów art.1154 - 1217 kodeksu postępowania cywilnego

§ 2
1. Rozstrzygnięciu przez Polubowny Sąd Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi podlegają spory o których mowa w § 1 między osobami fizycznymi i prawnymi, co, do których zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego zawarto zapis na sąd polubowny poddający ich rozstrzygnięcie przez Polubowny Sąd Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi.


Wiadomości / Aktualności Walne Zgromadzienie 12.06.2019 r. Posiedzenie Rady Regionalnej Izby Budownictwa - 14.05.2019 r. 17 kwietnia 2019r - Środa na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie przedświąteczne - 9 kwietnia 2019 r. 20 lutego 2019r - Środa na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 23 stycznia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną WSPÓLNA WIGILIA oraz GALA wręczenia Nagrody Gospodarczej Laur im. Rajmunda Rembielińskiego 5 grudnia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 16 listopada 2018r. - Piątek na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 17 października 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 18 września 2018r. - II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji 11 lipca 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 20.06.2018 r. 16 maja 2018 r. - Środa na Łąkowej z wizytą u Architektów - Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 16.05.2018 r.
© 2008 Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel./fax: 042 639 53 04
Adres e-mail: izbabud@lakowa11.lodz.pl
Realizacja projektu: espe.net.pl. Design & code: przeslakowski.com.